Beheer & Onderhoud

U bent zuinig op uw objecten en dat vraagt om goed beheer en onderhoud. Natuurlijk wilt u graag weten hoe het object zich in de toekomst ‘gedraagt’. Hoeveel onderhoud vergt het? Biedt het object over vijf of tien jaar nog steeds het comfort en de kwaliteit zoals u die nu ervaart? Wat is daarvoor nodig? Hoe duurzaam is uw object en hoe hoog zijn de kosten?

Samen met u schetst JR-consult een toekomstplan, zodat u weet waar u aan toe bent. In een meerjarenondershoudsplan brengen we financieel en operationeel voor u in kaart wat er voor nodig is om het gebouw te laten meegroeien met de eisen van de tijd. We nemen de bouwkundige staat onder de loep, we beoordelen de techniek, en nemen met u de mogelijkheden door.

Onder objecten kunnen worden verstaan fabrieken, utiliteitsgebouwen, tunnels, sluizen ect.

Levenscycluskosten

Betreft het onderhoud van een nieuw object, dan kunt u ons al in een vroegtijdig stadium bij het ontwerptraject betrekken. Zo kunnen we u een passend advies voor de zogeheten levenscycluskosten (LCC) geven. We richten ons daarbij op de ontwikkeling van een duurzaam, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig object dat tijdens de gehele ‘levensfase’ up to date blijft. Op de langere termijn bespaart u daarmee aanzienlijk in onderhouds- en beheerkosten.

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om de kosten van een (deel)object over haar gehele levenscyclus vast te stellen en te optimaliseren door middel van het vergelijken van alternatieven die financieel zijn onderbouwd.

Doel van LCC

Life cycle costing is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten en baten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en `sloopkosten` onderling vergelijkbaar maakt.

Wanneer starten met de LCC benadering

LCC is van waarde bij investeringsbeslissingen. De methode geeft inzicht in de jaarlijkse lasten voor de gebruiker en/of eigenaar van een object gedurende een vastgestelde periode. Iedere investeringsbeslissing kan met behulp van een LCC-analyse worden geoptimaliseerd. Zodoende is LCC niet alleen relevant voor nieuwbouwprojecten; maar ook voor investeringen in onderhoud, opwaardering of herbestemming van bestaand vastgoed.

De fasen die een vastgoedobject doorloopt, maken deel uit van een cyclisch proces. Juist in de ontwikkelings- en realisatiefase wordt een groot deel van de gebouwgebonden kosten gedurende de exploitatiefase bepaald als gevolg van ontwerpbeslissingen. Bent u benieuwd naar onze LCC benadering, klik dan hier.

Voor iedere fase een passend advies

Een nieuw gebouw vraagt om een andere benadering dan een vijf of tien jaar oud gebouw. Daarom bieden we in de verschillende ‘levensfases’ specifieke facilitaire diensten aan. Daarbij maken we onderscheid in advies in de ontwikkelings-, realisatie- en opleveringsfase, en stellen het serviceconcept samen voor de fase waarin u het object exploiteert.

Projecten