Natte infrastructuur

Infrastructurele projecten worden steeds complexer en omvangrijker. Door de toenemende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid worden hoge eisen gesteld aan de technische installaties van tunnels, bruggen, sluizen en andere civiele werken. Het realiseren en in stand houden van deze objecten vraagt innovatieve totaaloplossingen en intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen.

JR-consult begeeft zich op alle niveaus van infrastructurele projecten, van engineering tot projectmanagement en kaderstelling. Wij adviseren, regisseren en begeleiden. Of het nu gaat om het inrichten van processen, ontwerpen, stakeholdermanagement of het concretiseren van wet- en regelgeving; wij hebben de kennis over procesorganisatie en techniek in huis. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in de test- en acceptatiefase van het werk.

Natte infrastructuur

Aan sluizen, bruggen en tunnels worden strenge eisen gesteld op het gebied van veiligheid en doorstroming. Terecht, u wilt niet dat er ongelukken gebeuren of dat ze niet correct functioneren waardoor de doorstroming belemmerd wordt. Wij hebben de kennis om aan deze eisen te voldoen. Met onze kennis zorgen we voor veiligheid en beschikbaarheid van bruggen, tunnels en sluizen. Wij ontwerpen en adviseren u in het beheren van alle electrotechnische en mechanische installaties die u nodig heeft.

Met behulp van ons advies krijgt u een goed overzicht van uw brug of sluis. Daardoor stijgt het veiligheidsniveau; u ziet wat er gebeurt en speelt daarop in. Bovendien heeft u beter zicht op de doorstroom.

OPTIMALE DOORSTROOM EN MAXIMALE VEILIGHEID IN TUNNELS

In tunnel is optimale doorstroming en veiligheid van groot belang. Cofely heeft veel ervaring op dit gebied. We werken in grote verkeers- en spoortunnels. Daar verbeteren we de veiligheid en doorstroom met onder andere:

  • omroepinstallaties;
  • meetsystemen;
  • (nood)verlichting;
  • stroomvoorzieningen (hoog- en laagspanningsinstallaties);
  • sprinkler- en brandblusinstallaties;
  • pompen;
  • ventilatiesystemen;
  • bewaking op afstand (CCTV);
  • slagbomen, roltrappen en liften.

Beschikbaarheid van uw Assets

Verkeer over water zal in de toekomst verder intensiveren. Dit vraagt om duurzame, efficiënte en veilige doorstroming en grotere transportcapaciteit. Wij bieden advies op het gebied van infrastructurele installaties en systemen. Met onze kennis van zaken, een nuchtere werkmentaliteit en een oplossingsgerichte aanpak helpen wij u bij het realiseren en beheren van uw complexe infra-projecten. Samen zorgen wij ervoor dat uw Assets blijven functioneren zodat de doorstroom geborgd blijft