Management

Bij projectmanagement gaat traditioneel de meeste aandacht uit naar het inrichten en managen  van processen. Wij ondersteunt projectmanagers bij het uitvoeren van hun taken. Wij bieden exact die expertise, die u nodig heeft om uw projectactiviteiten op strategisch, tactisch en operationeel  niveau tot een succes te maken. Wij bieden op de volgende vlakken het advies dat u nodig heeft om uw project tot een succes te kunnen maken:

  • technisch management
  • life cycle management
  • projectbeheersing
  • omgevingsmanagement
  • Aantoonbaarheid (SE)

Technisch management

JR-consult verzorgt het technisch management van zowel kleine als grote projecten in alle fasen van het bouwproces. Dit doen wij vanuit onze ruime technische kennis van het ontwerp- en bouwproces.

Technische procesbeheersing vraagt om een duidelijke aansturing door een manager, eventueel ondersteund vanuit onze disciplines binnen het bedrijf. De ontwerp- en bouwprocessen worden door ons in alle opzichten actief begeleid door een manager. JR-consult zet kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. Wij staan voor een resultaatgerichte aanpak.

Wij zijn gewend om projectmatig te denken en doelgericht te handelen. Deze vaardigheden, gecombineerd met onze technische ervaring en analytische insteek maakt ons de ideale partner voor technisch management.

Naast het technisch managent kunnen wij ook vaktechnisch toezicht houden op het bouwproces. De toezichthouder toetst en stuurt op het behalen van de gewenste kwaliteit. Door de (onder)aannemers goed aan te sturen en uitvoering in het werk te toetsen, wordt de kwaliteit van het project gewaarborgd. Hierbij is duidelijkheid van essentieel belang evenals het kunnen enthousiasmeren van bijvoorbeeld het bouwteam. Vakmanschap bij een ieder in de uitvoerende fase moet gewaarborgd zijn en die expertise brengen wij in. Daarnaast bewaakt de toezichthouder de facturering van de aannemer. Doordat het vaktechnisch toezicht de controle doet op mogelijke onvolkomenheden en daarin een sturende rol vervuld, zal de kwaliteit van het opgeleverde gewaarborgd zijn. Omdat geen project hetzelfde is worden altijd afspraken op maat gemaakt. Zo wordt u zo goed mogelijk ontzorgd.

Life Cycle Management

Life Cycle Management (LCM) is een systematische aanpak van het beheer van de levenscyclus van een object, vanaf het ontwerp en ontwikkeling tot de uiteindelijke totstandkoming.

Projecten