Droge infrastructuur

We leven in een dynamische omgeving. Ons stedelijk gebied is continu aan verandering onderhevig. Uitbreidingen, inbreidingen, herinrichtingen en reconstructies: Ze zijn voor ons dagelijkse kost. De duurzaamste ontwerpen ontstaan door te denken vanuit het werkelijke gebruik. En door projecten integraal en multidisciplinair te benaderen. We weten als geen ander dat geen project hetzelfde is. Maar toch komen vaak dezelfde onderwerpen terug. Techniek is daarbij slechts één aspect. Door te sturen op het beheersen van risico’s, raakvlakken vroegtijdig in kaart te brengen en de omgeving op laagdrempelige wijze te benaderen laten wij uw projecten ook daadwerkelijk succesvol slagen.

JR-consult begeeft zich op alle niveaus van infrastructurele projecten, van engineering tot projectmanagement en kaderstelling. Wij adviseren, regisseren en begeleiden. Of het nu gaat om het inrichten van processen, ontwerpen, stakeholdermanagement of het concretiseren van wet- en regelgeving; wij hebben de kennis over procesorganisatie en techniek in huis. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in de test- en acceptatiefase van het werk.

Droge infrastructuur

Een goede en bovenal veilige doorstroming van weg- en waterverkeer, efficiënt energietransport en goede waterkwaliteit. Daar maken wij ons sterk voor.

Verkeer over land en water zal in de toekomst verder intensiveren. Dit vraagt om duurzame, efficiënte en veilige doorstroming en grotere transportcapaciteit. Wij bieden advies op het gebied van infrastructurele installaties en systemen. Met onze kennis van zaken, een nuchtere werkmentaliteit en een oplossingsgerichte aanpak helpen wij u bij het realiseren van uw complexe infra-projecten.

Optimale doorstroom en maximale veiligheid

In een tunnel is een optimale doorstroming en veiligheid van groot belang. Wij hebben veel ervaring op dit gebied. Wij adviseren zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in het realiseren en verbeteren van grote verkeers- en spoortunnels. Daar verbeteren we de veiligheid en doorstroom met onder andere:

 • sprinkler- en brandblusinstallaties;
 • Vuil- en hemelwaterafvoer;
 • Luchtkwaliteitsmetingen;
 • Ventilatiesystemen, zoals tunnelventilatie en overdruksystemen;
 • Gebouwgebonden installaties.

Kernactiviteiten

Wij zijn actief binnen de hele keten van vervoer en verkeer:

 • (SE) Systems Engineering;
 • Life Cycle Management;
 • Ontwerp;
 • Technisch management;
 • onderhoud(s)management en beheer;

Wij richten ons op:

 • vervoer over de weg en op het water;
 • projecten in zee- en luchthavens;
 • ontwerp, onderhoud en beheer van infrastructurele installaties;