Cost Engineering

Onze bouwkostenadviseur zorgen er voor dat u altijd weloverwogen en onderbouwd een marktconforme aanbieding kunt doen en de beste commerciële kansen krijgt. Wij gaan uit van volledige, complete en volledige aandacht voor risicomanagement bij het uitbesteden van inschrijfbegrotingen.

Hierin richten wij ons met name op:

  • de gebouwgebonden installaties, zoals HVAC en GAWALO;
  • de tunneltechnische installaties, zoals ventilatiesystemen en vuilwaterafvoersystemen.

Wet en regelgeving

Het uitpluizen van het bestek, locatiegebonden aspecten, tegenstrijdige uitgangspunten, voorschriften van fabrikanten, wet- en regelgeving nemen we heel serieus. Zo houden we ook uw leveranciers en onderaannemers scherp in de gaten. Onze inschrijfbegroting gaan altijd gepaard met een volledige risico-inventarisatie. Vakbekwame calculatoren en bouwkostendeskundigen maken voor u het onderscheid. Duidelijke afspraken aan de voorzijde van het proces geeft u zekerheid over het resultaat. En dat lijkt ons niet onbelangrijk en wij geven daarom graag een bouwkostenadvies.

Bouwkostenadvies voor opdrachtgevers en ontwikkelaars

Wanneer u een nieuw bouwwerk wilt neerzetten, is het van belang dat u in een vroeg stadium weet of uw plannen haalbaar zijn. Door onze expertise en ervaring zijn wij in staat een snelle SSK raming te maken.

Projecten