A4 tussen Delft en Schiedam

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert A4all - een aannemerscombinatie bestaande uit VolkerWessels, Heijmans en Boskalis - een snelweg tussen de A4 bij Delft en het Kethelplein bij Schiedam. De werkzaamheden zijn gestart in april 2012 en volgens planning gaat de weg eind 2015 open. Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam ontlast de A13 en verbetert de mobiliteit in de omgeving. De snelweg loopt door de groene zone tussen Delft en Schiedam en langs woongebieden van Delft, Schiedam en Vlaardingen. Het streven is de A4 Delft-Schiedam één van de best ingepaste snelwegen in Nederland te maken.

Er worden dan ook veel bijzondere inpassingsmaatregelen genomen om de natuur- en recreatiewaarden en het leefmilieu te behouden. Zo wordt een deel van de snelweg (half)verdiept in het landschap aangelegd, gaat de A4 tussen Schiedam en Vlaardingen door een landtunnel en worden er allerlei aanvullende geluidsreducerende maatregelen genomen. Om versnijding van fauna leefgebieden en recreatienetwerken tegen te gaan is er besloten tot de bouw van een eco-aquaduct; ten tijde van het ontwerp de grootste van Europa!

Bedrijf: Vialis, Houten

Verantwoordelijk voor de aansturing van tekenaars en adviserend  naar de opdrachtgever/klant.

Tenderwerkzaamheden: Basisontwerp en Budgetbepaling van de spoortunnel; voor de pakketten: Brandblusinstallatie, Hulpposten, Ventilatie, Vuilwaterafvoerinstallatie.

 

Foto's