Botlekbrug

Rijkswaterstaat heeft voor een nieuwe Botlekbrug gekozen, omdat deze oplossing de doorstroming op de rijksweg en voor de scheepvaart op de Oude Maas verbetert. De bestaande Botlekbrug heeft een beperkte doorvaarthoogte en -breedte en vormt zo een knelpunt voor de scheepvaart. De nieuwe brug wordt aanzienlijk hoger en krijgt bredere doorgangen voor het scheepvaartverkeer.

De bestaande brug vervangen door een tunnel, dat bleek geen optie. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door een tunnel is alleen beperkt toegestaan als de tunnel aan zeer strenge veiligheidseisen voldoet. Daardoor vallen de aanlegkosten van een tunnel erg hoog uit. Na uitvoerig onderzoek bleek de aanleg van een nieuwe brug veel goedkoper.

Voor pakketten als: Brandblusinstallatie, Ventilatie en Vuilwaterafvoerinstallatie.

Foto's