Deurganckdoksluis

De Deurganckdoksluis is een sluis in aanbouw voor de Haven van Antwerpen tussen de Schelde en het Waaslandkanaal. Het is, naast de Kallosluis, de tweede sluis waarlangs schepen de dokken op de linkeroever zullen kunnen in- en uitvaren: het Doeldok, het Verrebroekdok, het Vrasenedok, het Zuidelijk- en het Noordelijk insteekdok. De lengte tussen de deuren wordt 500 meter, de breedte wordt 68 meter, met een diepte van 17,80 meter. De sluis wordt daarmee qua volume de grootste ter wereld. Zij moet in 2016 klaar zijn en mag dan 382 miljoen euro gekost hebben. [2] De sluizen in de haven van Antwerpen beschermen de gesloten infrastructuur tegen getijdewerking van de rivier. Achter de sluizen is het waterpeil constant.