Goereesesluis

De Goereese sluis is een sluis voor de scheepvaart tussen de Noordzee en het Haringvliet bij de plaats Stellendam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Het scheepvaartverkeer bij de Haringvlietsluizen vindt zijn doorgang via de Goereese Sluis. Dit is een sluiskolk aan de zuidzijde van de Haringvlietkering. De afmetingen van deze schutsluis zijn zodanig gekozen dat de meeste grote bakken, drijvende kranen, zuigers en baggermolens kunnen passeren. De schutlengte is 144,50 m, terwijl de sluis een breedte heeft van 16,38 m. De drempel van de sluis ligt op NAP -5 m, zodat ook tijdens de laagwaterperiode vaartuigen met een diepgang van circa 3,50 m de sluis kunnen passeren. 

1.     Functie: Coördinator aantoonbaarheid (V&V) voor het contract HVVOS 

Op de sluiscomplexen worden de bestaande bediening- en besturingssystemen, de energiedistributiesystemen en delen van de werktuigbouwkundige installaties vervangen en gerenoveerd. Daarmee worden de geëiste betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de complexen gegarandeerd. De werkzaamheden zijn gestart in 2007 en lopen door tot en met 2012.

Voor het bedrijf: Vialis, Houten

Opzetten en begeleiden van het Systems Engineering (SE) proces.

Dit houdt o.a. in:

  • Inrichten relatics;
  • Opmaken van werkpakketten, objectenbomen en WBS.
  • Contractwijzigingen verwerken en opnemen in Relatics
  • Begeleiden/bewaken van het V&V proces;
  • Voortgangsbewaking;
  • Bewaken van de kwaliteit;
  • Rapporteren van de voortgang.

Foto's