Goereesesluis

De Goereese sluis is een sluis voor de scheepvaart tussen de Noordzee en het Haringvliet bij de plaats Stellendam in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Het scheepvaartverkeer bij de Haringvlietsluizen vindt zijn doorgang via de Goereese Sluis. Dit is een sluiskolk aan de zuidzijde van de Haringvlietkering. De afmetingen van deze schutsluis zijn zodanig gekozen dat de meeste grote bakken, drijvende kranen, zuigers en baggermolens kunnen passeren. De schutlengte is 144,50 m, terwijl de sluis een breedte heeft van 16,38 m. De drempel van de sluis ligt op NAP -5 m, zodat ook tijdens de laagwaterperiode vaartuigen met een diepgang van circa 3,50 m de sluis kunnen passeren.

Contractvoorbereiding, Contractopstellen, contractbegeleiding voor het contract W-delen.

Om de faalkansbijdrage van de W-installaties aan het totaal te verlagen dienen er in de periode 2015-2018 diverse onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan de W-installaties uitgevoerd te worden. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van pakkingen van hydrauliekcilinders en alle draaipunten (HV), het reviseren en uitlijnen van deur en nivelleercilinders(VOS).

Rol: Senior technisch adviseur/projectleider

Bedrijf: Rijkswaterstaat 

Op stellen en begeleiden van het contract W-delen voor de objecten: Haringvlietsluizen, Volkeraksluizen en Goereesesluis.

  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de klantvraag KES;

  • Begeleiden en leiden van vergaderingen met stakeholders;

  • Opstellen van  contractstukken (vraagspecificaties);

  • Contract begeleiden;

  • Voortgangsbewaking;

  • QA/QC (aantoonbaarheid en V&V) binnen het project;

  • Het uitdragen van de Asset Management filosofie.

 

Foto's