Het ministerie van LNV

Het ministerie van LNV (1956), ontworpen door architect Gijs Friedhoff, is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het monumentale complex is georganiseerd rond een drietal binnenhoven waarbij de geprononceerde dwarsvleugels de geleding van de bouwmassa bepalen.

 Twee laagbouwblokken zijn geheel gesloopt en vervangen door nieuwe van gelijke hoogte als de andere blokken. In de bestaande constructies worden plaatselijk kolommen en wanden vervangen door nieuwe draagsystemen, waardoor de gebouwen een meer open structuur krijgen. Het restaurant (de Oranjerie) in de Theresiastraat is gehandhaafd gebleven, maar is geheel omhuld door een glazen stolp met een zeer slanke staalconstructie. Onder deze stolp is tevens een nieuw gebouw voor vergaderingen en ontvangsten gerealiseerd. Het gebouw is langs de gevel aan de Utrechtse Baan uitgebreid met een glazen galerij (de Traverse) waarin de nieuwe entrees zijn ondergebracht met trappen, liften en roltrappen naar het centrale verkeersniveau. In de binnenhoven worden verdiepte binnentuinen en een halfondergrondse parkeergarage gebouwd.

Het project is in 4 fasen uitgevoerd omdat niet het gehele gebouw in één keer leeggehaald kon worden. Het project is medio 2012 geheel opgeleverd.

Installatiesoorten: Klimaatinstallaties (koeltechniek, luchtbehandeling, verwarmingstechniek, riolering en waterinstallatie).

Mijn functie was: Jr. Projectleider

Voor het bedrijf: Kropman, Rijswijk

Mijn taken waren: Verantwoordelijk voor de interne urenbewakingen en de coördinatie van het project Ministerie van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.

  • Het opmaken/bewaken van de interne planningen;
  • De urenbewaking van het interne personeel;
  • Wekelijkse stand en status rapporteren op basis van de planning;
  • Opstellen van de prognose over de interne uren;
  • Het coördineren van de werkzaamheden binnen het project;
  • Contact tussen opdrachtgever, adviseur en derden;    

Foto's