Hollandsche IJsselkering

Rijkswaterstaat is 1 jaar na de watersnoodramp op deze plek met het eerste Deltawerk begonnen: de Stormvloedkering Hollandsche IJssel.

De stormvloedkering beschermt een zeer kwetsbaar en dichtbevolkt gebied: Zuid-Holland.

Met dit allereerste Deltawerk werd in 1954 begonnen. Hiervoor zijn eerst aan beide rivieroevers 4 torens van 45 m hoog geplaatst. Daartussen werden 2 enorme schuiven van 80 m breed opgehangen. Het is heel bijzonder dat zulke grote deuren met een gewicht van 480 ton zo gemakkelijk verticaal kunnen bewegen. Zo’n constructie was nog nooit in Nederland gemaakt.

Mijn functie: Senior technisch adviseur/projectleider

Voor het bedrijf: Rijkswaterstaat

  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de klantvraag KES;

  • Begeleiden en leiden van vergaderingen met stakeholders;

  • Opstellen van  contractstukken (vraagspecificaties);

  • Contract begeleiden;

  • Voortgangsbewaking;

  • QA/QC (aantoonbaarheid en V&V) binnen het project;

  • Het uitdragen van de Asset Management filosofie.

Foto's