Maeslantkering onderdeel van de Europoortkering

De Maeslantkering is een in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering op de grens van Het scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De kering maakt deel uit van de Europoortkering, het laatste onderdeel van de Deltawerken.

De kering bestaat uit twee enorme deuren. De deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Hier aangekomen laat men de deuren vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering weer open moet gaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen. Hier varen de deuren aan beide zijden weer in een soort droogdok met deur. De deur gaat dicht en het droogdok wordt leeggepompt. Zo worden de deuren dus droog bewaard, dit om corrosie technische redenen.

De scharnierpunten van de twee deuren vormden voor de bouw een grote technologische stap: ze moesten niet alleen toestaan om de deuren open en dicht te draaien, maar moesten ook in staat zijn om de deuren omhoog en omlaag te laten gaan. Uiteindelijk zijn hiervoor de grootste kogelgewrichten ter wereld gemaakt; de kogels hebben een diameter van 10 meter. De kogelgewrichten zijn gemaakt door Skoda.  Dit was de enige fabrikant die ze met de gewenste nauwkeurigheid kon fabriceren. 

De horizontale verplaatsing van de deuren wordt bekrachtigd door 6 hydraulisch aangedreven motoren. Voor deze techniek is gekozen omdat ze zeer betrouwbaar is, en bovendien een constante kracht kan leveren onafhankelijk van de snelheid. De motoren draaien via tandraderen een tandradbaan aan de bovenzijde van de deur opzij. De motoren zelf zijn verticaal vrij opgehangen zodat ze bij elke waterstand kunnen werken.

Projectomschrijving Verticale rolwagen

De verticale rolwagen heeft als doel de verticale bewegingen van de kerende wand c.q. het locomobiel te volgen en eventuele horizontale krachten, die optreden bij uitvaren of in parkeerstand houden van de kerende wand door bijvoorbeeld zwaar weer en deining, via de geleide toren af te dragen aan de vaste grond.

De verticale rolwagen is een gesloten rechthoekige stalen constructie, met een gewicht van 63 ton. De hoofdafmetingen zijn: een breedte van 4,6 meter, een dikte van 0,66 meter, en een hoogte van 12,30 meter. De uithouder heeft een afmeting van 6,2 meter.

Om de functie van de verticale rolwagen, binnen het bewegingswerk, de komende 20 jaar te waarborgen dient de verticale rolwagen gereviseerd te worden. Om dit te kunnen garanderen en tevens de mate van degradatie te bepalen heeft RWS gekozen voor het inspecteren en reviseren van de verticale rolwagen inclusief duwen trekstang.

Projectomschrijving Dokdeur

In 2016 vond de grootschalige revisie plaats van een van de dokdeuren van de Maeslantkering. Deze gigantische deur is met behulp van de Matador 3 verscheept naar de scheepswerf, waar deze vervolgens volledig gereviseerd is.

Het dok is één van de hoofdonderdelen van de stormvloedkering. De sectordeur bevindt zich gedurende het grootste gedeelte van de tijd in het dok. Hierdoor wordt de scheepvaart over de Nieuwe Waterweg niet gehinderd tijdens de niet-operationele fasen. Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten geweest bij het ontwerp van de stormvloedkering.

Het dok is een afsluitbaar bassin, dit door middel van een dokdeur. Zowel de dokdeur als het dok zijn tweemaal uitgevoerd: eenmaal aan de noordzijde en eenmaal gespiegeld aan de zuidzijde.

De dokdeur is gemaakt van verstijfde staalplaat. De meest voorkomende dikte is 15 mm. De dokdeur is rechthoekig van vorm en sluit aan de dokzijde het dok af door middel van een rubberen aanslagprofiel, dat aan de twee zijkanten en aan de onderzijde vastzit. De bovenzijde is dus vrij. De hoofdafmetingen zijn 1 × b × h = 25 × 2 × 11.5 meter en heeft een totaal gewicht van circa 320 ton aan staal en componenten.

Doel van het werk

Om de functie van de dokdeur de komende 15 jaar te waarborgen, dient de dokdeur gereviseerd te worden. Om dit te kunnen garanderen en tevens de mate van degradatie te bepalen heeft RWS gekozen voor het inspecteren en reviseren van de dokdeur.

Mijn functie: Senior technisch adviseur/projectleider

Voor het bedrijf: Rijkswaterstaat

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de klantvraag KES;

 • Begeleiden en leiden van vergaderingen met stakeholders;

 • Opstellen van contractstukken (vraagspecificaties);

 • Contract begeleiden tijdens aanbesteding, voorbereiding en uitvoering;

 • Voortgangsbewaking;

 • QA/QC (aantoonbaarheid en V&V) binnen het project;

 • Het uitdragen van de Asset Managementfilosofie.

Projectomschrijving Meerjarig onderhoud Maeslantkering

Mijn functie: Senior technisch adviseur/projectleider

Voor het bedrijf: Rijkswaterstaat

 • Opstellen van contractstukken (vraagspecificaties);

 • Contract begeleiden;

 • QA/QC (aantoonbaarheid en V&V) binnen het project;

 • Het uitdragen van de Asset Managementfilosofie.

Participeren in het Probabilistisch onderhoud.

Foto's