Thomassentunnel MAVA project

 

De A15 is een belangrijke verbindingsas tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. De weg speelt een belangrijke rol in de verkeersafwikkeling van het goederenvervoer van en naar het havengebied en is belangrijk voor het woon-, werk- en recreatieverkeer in de regio.

 

De regio Rijnmond blijft zich ontwikkelen. De bedrijvigheid in de haven neemt toe. Ook worden er veel woningen gebouwd. Het Rijnmondgebied is een aantrekkelijke regio om te wonen en werken. Bereikbaarheid van de woongebieden en van de Rotterdamse haven is belangrijk om de leefbaarheid in de regio te behouden. Maar ook om de regio economisch aantrekkelijk te houden.

 

A-Lanes A15 − een samenwerking tussen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton − voert namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit voor de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De aanpassingen aan snelweg A15 van het Stenen Baakplein bij de Maasvlakte tot en met het Vaanplein bestaan uit: Het toevoegen van twee parallelwegen aan de bestaande 2 x 3 en 2 x 2 rijstroken, over een lengte van 16 kilometer tussen de Botlektunnel en het Vaanplein; Uitbreiding bestaande rijstroken van 2 x 2 naar 2 x 3 over circa 11 kilometer, van de Thomassentunnel tot de Botlektunnel; N-weg wordt A-weg over circa 11 kilometer vanaf het Stenen Baakplein tot de Thomassentunnel. Tevens voorziet dit project in de bouw en aanpassingen van viaducten en onderdoorgangen:

 

  • Ontwerp en bouw nieuwe Botlekbrug;

  • Renovatie van de Botlektunnel en Thomassentunnel;

  • Renovatie van circa 36 viaducten en onderdoorgangen;

  • Bouw van circa 12 nieuwe viaducten en onderdoorgangen.

 

Onder dit contract heb ik me met name bezig gehouden met het systeem ventilatie van de Botlektunnel en de Thomassentunnel. Mijn taken waren:

 

  1. Een variantenstudie te doen op basis van LCC en deze te presenteren. Hierin werden 6 varianten vergeleken;

  2. Tunnelventilatieberekeningen maken met proTuVem 2.0;

  3. VO/DO schrijven voor het systeem ventilatie;

 

Thomassentunnel

 

De Burgemeester Thomassentunnel, plaatselijk ook bekend als Ferraritunnel door zijn opvallende rode kleur, en de Calandtunnel, omdat hij onder het Calandkanaal doorloopt, is een moderne tunnel onder het Calandkanaal in de havens van Rotterdam, vernoemd naar Wim Thomassen, burgemeester van Rotterdam van 1965 tot 1974. Hij overleed in 2001 op 91-jarige leeftijd. De officiële naam voor de tunnel, eerst Calandtunnel geheten, werd op 18 juni 2004 bekendgemaakt, tijdens de opening door minister Peijs van Verkeer en Waterstaat.

 

De A15 doorkruist het Europoort- en het Botlekgebied en gaat nabij Rozenburg over in de N15. Het verkeer op de N15 wordt nu niet meer gehinderd door de vaak voor het scheepvaartverkeer openstaande Calandbrug.

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de tunnel aangewezen als categorie C. Dit betekent dat onder andere het tankvervoer van brandbare en/of giftige gassen verboden is en omgeleid wordt via de Calandbrug.

 

Tunnelventilatie

 

De Thomassentunnel is in 2004 gebouwd en was voorzien van systemen gebaseerd op de toen geldende veiligheidsrichtlijnen. Door invoering van de nieuwe veiligheidsrichtlijnen (VRC 2009) diende o.a. de Thomassentunnel, in het kader van het project MAVA, gerenoveerd en uitgebreid te worden. Eén van die veiligheidssystemen is tunnelventilatie.

 

Het toenmalige ventilatiesysteem was gebaseerd op ProTuVem 1.0, na invoering van het nieuwe ProTuVem 2.0 model diende de tunnelventilatie herzien te worden.

 

Rol: Consultant

 

Bedrijf: Infratec Total Consultancy BV

 

Functie: Lead engineer tunnelventilatie voor het project MAVA.

 

Verantwoordelijk voor het (VO en DO) ontwerp van de tunnelventilatie van de Thomassentunnel en Botlektunnel.

Het maken van een functioneel en definitief ontwerp, variantenstudie o.b.v. LCC berekeningen, Risico analyses (RAMS), beheersmaatregelen voorschrijven en het voeren van overleg met opdrachtgever. Gebruikmakende van het programma ProTuVem 2.0.

Foto's