Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukste binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart. Ook beschermen de Volkeraksluizen samen met de Volkerakdam en de Hellegatsdam de zuidelijke delta.

Het Volkeraksluizencomplex heeft 3 sluizen voor de beroepsvaart en 1 voor de recreatievaart. Per dag passeren hier meer dan 400 schepen. Het sluizencomplex is gebouwd tussen 1957 en 1969 en uitgebreid in 1977. De sluizen zijn 330 m lang en 24 m breed en de jachtensluis is 135 m lang en 16 m breed    

1.     Functie: Coördinator aantoonbaarheid (V&V) voor het contract HVVOS 

 

Op de sluiscomplexen worden de bestaande bediening- en besturingssystemen, de energiedistributiesystemen en delen van de werktuigbouwkundige installaties vervangen en gerenoveerd. Daarmee worden de geëiste betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de complexen gegarandeerd. De werkzaamheden zijn gestart in 2007 en lopen door tot en met 2012.

Voor het bedrijf: Vialis, Houten

Opzetten en begeleiden van het Systems Engineering (SE) proces.

Dit houdt o.a. in:

  • Inrichten relatics;
  • Opmaken van werkpakketten, objectenbomen en WBS.
  • Contractwijzigingen verwerken en opnemen in Relatics
  • Begeleiden/bewaken van het V&V proces;
  • Voortgangsbewaking;
  • Bewaken van de kwaliteit;
  • Rapporteren van de voortgang.

Foto's