Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukste binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart. Ook beschermen de Volkeraksluizen samen met de Volkerakdam en de Hellegatsdam de zuidelijke delta.

Het Volkeraksluizencomplex heeft 3 sluizen voor de beroepsvaart en 1 voor de recreatievaart. Per dag passeren hier meer dan 400 schepen. Het sluizencomplex is gebouwd tussen 1957 en 1969 en uitgebreid in 1977. De sluizen zijn 330 m lang en 24 m breed en de jachtensluis is 135 m lang en 16 m breed

Contractvoorbereiding, Contractopstellen, contractbegeleiding voor het contract W-delen.

Om de faalkansbijdrage van de W-installaties aan het totaal te verlagen dienen er in de periode 2015-2018 diverse onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan de W-installaties uitgevoerd te worden. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van pakkingen van hydrauliekcilinders en alle draaipunten (HV), het reviseren en uitlijnen van deur en nivelleercilinders(VOS).

Rol: Senior technisch adviseur/projectleider

Bedrijf: Rijkswaterstaat 

Op stellen en begeleiden van het contract W-delen voor de objecten: Haringvlietsluizen, Volkeraksluizen en Goereesesluis. 

  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de klantvraag KES;

  • Begeleiden en leiden van vergaderingen met stakeholders;

  • Opstellen van  contractstukken (vraagspecificaties);

  • Contract begeleiden;

  • Voortgangsbewaking;

  • QA/QC (aantoonbaarheid en V&V) binnen het project;

  • Het uitdragen van de Asset Management filosofie.

Foto's